Greinar

8. desember 2014

Mikilvæg minnisatriði

Er nokkur ástæða til að þegja yfir þessu sem birtist á fésinu í morgun?

"Almar Sigurðsson setti inn upprifjunarlista yfir nokkur af verkum síðustu ríkisstjórnar, þ.e. vinstri stjórnarinnar. Þetta er vægast sagt áhugaverð lesning og holl:

 • Afnámu sérstök lífeyrisréttindi ráðherra og þingmanna sem sett voru þeim Davíð Oddssyni og Halldóri Ásgrímssyni til heiðurs.
 • Breyttu lögum um Seðlabankann. Þá var í fyrsta sinn í sögunni gerð hæfniskrafa til Seðlabankastjóra sem fram til þess dags komu flestir úr stjórnmálum með skelfilegum afleiðingum fyrir okkur öll.
 • Settu á sérstakan hóp sérfræðinga úr Seðlabankanum og utan hans til að leggja mat á efnahagslífið með tilliti til vaxta
 • Breyttu lögum um skipan dómara sem komu í veg fyrir vina- og ættingjaráðningar í stöðu dómara
 • Verðbólga fór úr 20% í 3% á kjörtímabilinu.
 • Vextir lækkuðu úr % í 5% á kjörtímabilinu
 • Halli á rekstri ríkissjóðs fór úr 216 milljörðum í núll á kjörtímabilinu. (Náðu þeim árangri með því að afla tekna til jafns við óhjákvæmilegan niðurskurð).
 • Sérstakur þrepaskiptur tekjuskattur var lagður á, því hærri sem launin voru því hærri skattprósenta.
 • Hækkuðu ekki skatta á lægstu laun
 • Lögðu á auðlegðarskatt
 • Endurgreiddu um þriðjung af vöxtum sem fólk greiddi af húsnæðislánum sínum
 • Settu 12 milljarða í sérstakar vaxtabætur
 • Hækkuðu almennar vaxtabætur
 • Gripu til ýmissa aðgerða sem tugþúsundir heimila nýttu sér og eru verðlagaðar á um 85 milljarða króna
 • Opnuðu nýjar leiðir fyrir ungt fólk til að hefja aftur nám í stað þess að vera án atvinnu. (Nærri 1.500 nýir námsmenn fóru í Háskóla Íslands vegna þeirra aðgerða).
 • Tóku upp víðtækt samráð við aðila vinnumarkaðarins um nýjar leiðir til náms fyrir ungt fólk.
 • Vörðu atvinnu með því að auka tekjur í stað þess að skera endalaust niður
 • Settu sanngjarnt veiðigjald á útgerðina fyrst allra þjóða
 • Læstu þrotabú gömlu bankanna inni í landi með lagasetningu í mars 2012. Án þeirra laga væri ekki hægt að semja um lausn á uppgjöri þrotabúanna. Framsókn og íhaldið greiddu atkvæði á móti lagasetningunni.
 • Settu lög um hvernig á að standa að sölu fjármálafyrirtækja í eigu eða hlutaeigu ríkisins til að koma í veg fyrir aðra einkavæðingu. Íhaldið og framsókn greiddu atkvæði á móti.
 • Sögðu upp öllum aukasamningum við starfsfólks stjórnarráðsins, t.d. vegna notkunar á bíl og fleira. Aðeins greitt samkvæmt reikningum eftir það
 • Skáru verulega niður í utanlandsferðum ráðherra, þingmanna og embættismanna
 • Aðeins formenn þingmanna fóru erlendis á fundi og varamenn fóru ekki í þeirra stað
 • Lækkuðu laun þingmanna og hæstu laun embættismanna
 • Settu siðarelgur fyrir ríkisstjórn og ráðherra
 • Fækkuðu ráðuneytum úr 18 í 8
 • Fækkuðu ráðherrum úr 12 í 8
 • Gerðu umhverfisráðuneytið að fullbúnu öflugu ráðhuneyti
 • Settu fram og samþykktum áætlun um verndun og nýtingu náttúruauðlinda
 • Breyttu lögum um þingsköp Alþingis sem juku mjög vægi minnihlutans
 • Fækkuðu þingnefndum
 • Buðu stjórnarandstöðunni upp á formennsku í nefndnum
 • Breyttu gjaldþrotalögum til að hjálpa því fólki sem komst ekki undan gjaldþroti
 • Efldu fjármálaeftirlitið á kostnað bankanna
 • Breyttu lögum um bankastarfsemi m.a. til að gera lágmarkskröfur um hæfni stjórnenda þeirra sem ekki hafði verið gert áður
 • Lækkuðu dráttarvexti
 • Breyttu reglum íbúðalánasjóðs til að draga úr greiðslubyrði heimila
 • Gerðu umfangsmikla kjarasamninga í miðri kreppunni árið 2011
 • Náðu að halda friði á vinnumarkaðinum allt kjörtímabilið þrátt fyrir alla erfiðleikana
 • Juku framlög til velferðarmála úr 6,8% af landsframleiðslu í 7,8%
 • Fjölguðu framhaldsskólum til að auka námsframboð fyrir ungt fólk
 • Minnkuðum atvinnuleysi úr tæpum 10% í 4%
 • Sendu AGS úr landi fyrr en áætlað var í upphafi
 • Byrjuðu að endurgreiða lán sem norðurlöndin veittu okkur
 • Endurgreiddum Færeyingum allt það sem þeir lánuðu okkur af rausnarskap sínum
 • Losuðu okkur undan hryðjuverkjalögum sem Bretar settu á okkur undir hægristjórninni
 • Héldu heilbrigðiskerfinu gangandi sem var ekkert sjálfsagt að hægt væri að gera
 • Gerðu samkomulag við stjórnendur og starfsfólk Landspítalans um aðhald í rekstri til fjögurra ára og síðan uppbyggingu m.a. nýtt sjúkrahús
 • Settu nokkrar stórframkvæmdir í gang í vegamálum
 • Samþykktu og fjármögnuðu að fullu sérstaka fjárfestingaráætlun sem núverandi ríkisstjórn sló af
 • Hæddust ekki að almenningi
 • Gerðu ekki grín að mótmælendum
 • Kvörtuðu ekki undan gagnrýni, heldur svöruðu henni með rökum
 • Létu vinna ótal greiningar og skoðanir á stöðu almennings, nánast alltaf í samráði við aðra stjórnmálaflokka
 • Veittu stjórnarandstöðunni aðgang að efnahagsráðgjöfum ríkisstjórnarinnar og embættismönnum við að skoða og gera úttektir á hugmyndum og tillögum sem andstaða vildi láta gera”